• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

Na případná volná místa v primě, sekundě, tercii a kvartě (6. - 9. r. ZŠ) lze přijmout žáky ze základní školy s odpovídajícím prospěchem v rámci přijetí do vyššího ročníku na střední školu podle školského zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Aktuální přehled volných míst je možné získat na telefonních číslech 731 507 265  a  567 300 853

Přihláška ke studiu ke stažení zde