• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

 

Název:     Soukromé gymnázium AD FONTES, o.p.s.

                 Fibichova 18, 586 01  Jihlava

 

Obor studia:   KKOV 79-41-K/81 - Gymnázium

                     

 Forma studia:  denní

 

Školné: 

                                

               pro nižší gymnázium (prima - kvarta) je školné stanoveno na Kč 5.000,-- /rok

               pro vyšší gymnázium (kvinta - oktáva) je školné stanoveno na Kč 13.000,--/rok

               pro žáky přicházející z devátých tříd ZŠ je školné Kč 14.000,--/rok