• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

 Výsledky přijímacího řízení 2019/20 do primy zde.

 

Přijímací řízení ve školním roce 2019/20

Informace pro žáky 5. ročníků ZŠ

Osmileté studium, kód 79-41-K/81 gymnázium všeobecné - bude přijato 24 uchazečů. 
Uchazeči z 5. tříd budou konat jednotnou přijímací zkoušku.
Základním kritériem pro přijetí je úspěšné složení jednotné přijímací zkoušky (60%) a prospěch na základní škole v 1. a 2. pololetí 4. třídy základní školy a v 1. pololetí 5. třídy základní školy (40%). Celkový průměrný prospěch by neměl překročit 1,50. Dokladem výše uvedené skutečnosti budou známky z jednotlivých předmětů uvedené na přihlášce ke studiu a potvrzené ředitelem, případně zástupcem ředitele příslušné základní školy.
Přihlášky ke studiu je nutno podat nejpozději do 1. 3. 2020 na sekretariát naší školy. Přihlášky budou přijímány na předtištěném formuláři stanoveném MŠMT ČR. Pozvánku k přijímací zkoušce a přijímacímu řízení obdržíte poštou.
Zápisový lístek (obdržíte na ZŠ) je nutno odevzdat do 10-ti pracovních dnů na naši školu ode dne obdržení Rozhodnutí o přijetí.

Termín 1. kola přijímacích zkoušek: 

I.termín: bude upřesněn

II. termín: bude upřesněn

Přihláška ke studiu je ke stažení na stránkách MŠMT ČR, CERMATu nebo k dostání na základní škole.

Aktuální informace, ilustrační testy a vzorově vyplněné záznamové archy k jednotné přijímací zkoušce najdete na www.cermat.cz . 

Kritéria přijímacího řízení 

 Informace pro žáky 9. ročníků ZŠ

Na základě navýšení počtu žáků v kvintě nabízíme uchazečům z 9. tříd ZŠ možnost přijetí do vyššího ročníku (KVINTA) gymnázia podle školského zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon §60 a §63).
Žáci v tomto případě nekonají jednotnou přijímací zkoušku a základním kritériem přijetí je průměrný prospěch na ZŠ. Ten by v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku neměl překročit 1,60  a osobní pohovor. 
Přihlášky ke studiu je možné podat  do 1. 3. 2020, případně v průběhu celého školního roku, na sekretariát naší školy. Přihlášky budou přijímány na předtištěném formuláři, který je volně ke stažení na stránkách naší školy. Prospěch je na přihlášce potvrzen ředitelem ZŠ. Pozvánku k podpisu smlouvy v případě přijetí obdržíte poštou.

I. termín podpisu smlouvy v případě přijetí bude upřesněn

II. termín podpisu smlouvy v případě přijetí bude upřesněn

Termín podpisu smlouvy v uvedených termínech bude upřesněn na pozvánce. 

Další možnosti přijetí do kvinty budou vyhlášeny pouze v případě volných míst z předchozího kola.

Další informace o studiu z ostatních ročníků základní školy obdržíte na telefonním čísle 567 300 853 nebo 731 507 265.

Přihláška ke stažení zde