• rotator 3
 • rotator 5
 • rotator 4
 • rotator 2

Další gymnázium se sídlem v Jihlavě

 1. Malý počet žáků ve škole (max. 200 žáků)
 2. Vyučování cizím jazykům - AJ, NJ, FJ, L
 3. Individuální přístup k žákům - malý počet žáků, snížení anonymity
 4. Dbát na trvalejší znalosti, upevňování učiva - ne kvantita, ale kvalita
 5. Zavedení přípravných seminářů v oktávě
 6. Vhodné zařazení blokové výuky - nové metody práce
 7. Výuka jazyků v jazykové laboratoři
 8. Hodnocení prospěchu bodováním