• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

CzechGlobe (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.)  je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence zkoumající pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení probíhající globální změnu a její dopad na atmosféru, biosféru a lidskou společnost.

Ve středu 13. 11. 2019 navštívilo několik studentů kvinty tento ústav v Brně, kde probíhal Den otevřených dveří. Po exkurzi v Pavilonu experimentálních technik se zúčastnili přednášky profesora RNDr.  Pavla Kindlmanna – Temná budoucnost pro biodiverzitu a ekosystém Země? Kůrovec nezpůsobil sucho, sucho způsobilo kůrovce.

Foto ve fotogalerii.