• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

Ekologická olympiáda

 25. ročník

Soutěž středoškoláků ve školním roce 2019/2020

Celostátním pořadatelem a koordinátorem soutěže je Český svaz ochránců přírody. Ekologickou olympiádu spoluvyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako soutěž typu B.

Téma  25. ročníku:Kvalita vody, půdy a ovzduší

Krajské kolo probíhalo ve dnech 23. 10. -  25.10 2019  v přírodním parku Čeřínek.

Do soutěže  nastoupily tříčlenné týmy středoškoláků, které zastupují své školy. Na Čeřínek přijelo  devět týmů z těchto škol: Gymnázium AD FONTES (2 týmy),Katolické gymnázium Třebíč a gymnázia z Moravských Budějovic, Pelhřimova, Havlíčkova Brodu (2 týmy), Chotěboře a Žďáru nad Sázavou.

Čas od středy do pátečního poledne strávili  studenti  spolu se svými lektory a rozhodčími. Ve středu odpoledne proběhlo  poznávání vzorků vody a bezobratlých ve vodě pomocí mikroskopů a test znalostí.

Ve čtvrtek celé dopoledne v terénu zkoumali vzorky vody na různých lokalitách a vyhodnocovali údaje na měřících zařízení sady PASCO.

Čtvrteční odpoledne probíhala malá maturita. Studenti museli nastudovat  30 otázek z okruhů ovzduší, voda a půda. Součástí malé maturity byla prezentace domácího úkolu a rozbor protokolu z ekotoxikologického biotestu půdy-  pozorování klíčení semen hořčice bílé na různých substrátech.Toto pozorování prováděli týden před krajským kolem ve školní laboratoři.

Maximální počet bodů, který mohla družstva nasbírat je sto.

Součástí programu byla  přednáška MUDr. Miroslava Šuty na téma  Znečištění ovzduší a chemické látky, senzorický rozbor vody, noční pozorování hvězd a návštěva národní přírodní památky Hojkovské rašeliniště s ing. Tomášem Krásenským.

Družstvo chlapců ze septimy ve složení David Kubík, Alex Svoboda a Pavel Tomek zvítězilo v konkurenci družstev gymnázií kraje Vysočina  a postupuje do národního kola, které se bude konat na jaře příštího roku.

Družstvo dívek ze septimy ve složení Lucie Jadrná, Kristýna Lejsková a Sophie Robino obsadilo osmé místo. 

Všichni studenti jsou úspěšní řešitelé krajského kola Ekologické olympiády!

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy a vítězům držíme palce v národním kole!