• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

Ve středu 25. 9. 2019 navštívili studenty kvarty jihlavskou pobočku Moravského zemského archivu. Vyslechli si přednášku o vzniku archivu, o způsobech archivování dokumentů a o práci s archivním materiálem. Měli též možnost si prohlédnout originály nejstarších písemností uložených v archivu - smlouvy, dopisy a knihy. Přednáška a prohlídka archivu byla pro studenty velmi inspirativní pro další studium.