ESF Header

Bez názvu

 

 

 

 

 

 

Projekt Šablony Ad Fontes je spolufinancován Evropskou unií v rámci OP VVV – „Výzva Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I“

Cíl projektu:
Zvýšení kompetencí pedagogů v podpoře čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, výuce cizích jazyků, zavádění projektové výuky, podpoře ICT dovedností pedagogů a prohloubení profesních znalostí formou tandemové výuky. Dále doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a školní kariérové poradenství.

Aktivity projektu:
•III/1.6 Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ
•III/2.1 a Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Čtenářská gramotnost
•III/2.1 b Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Matematická gramotnost
•III/2.1 c Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Cizí jazyky
•III/2.1 h Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Projektová výuka
•III/2.1 k Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT
•III/2.9 Tandemová výuka na SŠ
•III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Očekávané výsledky projektu:
Zvýšení kompetencí pedagogů dle jednotlivých aktivit. Prohloubení profesních znalostí pedagogů formou tandemové výuky. Zkvalitnění péče o žáky.