• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

Škola sídlí v budově svého zřizovatele nedaleko středu města, v klidné části Jihlavy. Do školy je snadná dostupnost z autobusového nádraží i zastávek městské hromadné dopravy.

Disponuje osmi kmenovými učebnami, dvěma učebnami pro dělenou výuku, dvěma učebnami nově vybavenými výpočetní technikou s napojením na internet a programovým vybavením včetně elektronických učebnic, interaktivním přístrojem, keramickými tabulemi, chemickou laboratoří a knihovnou a studovnou. Nově přibyly také 2 interaktivní jazykové učebny, všechny třídy jsou vybaveny interaktivními přístroji a keramickými tabulemi. Šatny jsou vybaveny šatními skříňkami.

Pro volný čas studentů slouží klubovna se stolem pro stolní tenis a po celý den je pro studenty k dispozici počítačová učebna s připojením na internet. Přestávky lze trávit při pěkném počasí na zahradě školy.

Pro žáky je zajištěn pitný režim (nápojový automat a varné konvice).

V budově školy je žákům k dispozici bufet i jídelní automat a automat na teplé nápoje.