• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

1992-1993 - ustanovení zřizovatele školy, zpracování projektu soukromé školy, schvalovací řízení MŠMT ČR

1993 - rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol ČR Soukromého sedmiletého gymnázia; zápis školy do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně jako spol. s ručením omezeným; 1. 9. - otevření primy a sekundy v pronajatých prostorách (Integrované střední školy stavební, Žižkova ul., Jihlava)

1994 - přijetí nové primy a zároveň i kvinty (z 8. roč. ZŠ - vzhledem k tehdejší osmileté povinné školní docházce

1995 - přesun nižšího stupně školy do vlastní budovy ve Fibichově ulici

1996 - změna ze sedmiletého na osmiletý vzdělávací cyklus vzhledem k prodloužení povinné školní docházky na 9 let

Od roku 1994 až do roku 2000 probíhala postupně přestavba budovy školy pro potřeby výuky. 

V budově na Fibichově ulici sídlí škola dosud.