• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

Na naší škole pracuje od letošního školního roku 2019/2020 studentský parlament pod vedením Mgr. Kláry Korešové v tomto složení:

Prima - Katrin Blažková, Nela Pavlíková 

Sekunda - Ondřej Lenikus, Tereza Suchá 

Tercie - Anna Baueršímová, Adam Vencour 

Kvarta - Jonáš Weselý, David Kučera 

Kvinta - Veronika Fišarová, Jakub Skalický 

Sexta - Jakub Jeřábek, Patrik Stehlík 

Septima - David Kubík, Pavel Tomek, Alexandr Svoboda 

Oktáva - Adam Bartošek, Marcel Frei, Matěj Stratil, Klára Buštová.

 

První velice zdařilou akcí studentů byla připomínka 30. výročí 17.11. 1989.

Dne 15.11. proběhla v tělocvičně v Sokol Jihlava beseda, jejímž tématem byla připomínka 30. výročí 17. listopadu 1989. Připravili ji zástupci parlamentu školy. Beseda začala úvodním slovem pana zástupce Mgr.Vladimíra Proška, který stručně shrnul události tehdejšího období. Poté někteří studenti přečetli vybrané slohové práce na téma svoboda, které se psaly v rámci českého jazyka ve všech třídách. Následně bylo promítnuto video, sestříhané z dobových záběrů. Hlavním bodem programu byla přednáška MUDr. Kateřiny Michutové, která v roce 1989 předsedala studentskému stávkovému výboru  UP v  Olomouci. 

Celou akci zakončila paní ředitelka Mgr. Milada Papoušková, která odměnila úspěšné studenty školy a uvedla gymnastky, které na úplný závěr tělocvičně vystoupily.

Foto ve fotogalerii.