• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

Š K O L N Í   R O K   2 0 2 0 / 2 0 2 1

1. Harmonogram pedagogických rad:

     středa 14.30 hod. - 4. 11. 2020, 20. 1. 2021, 14. 4. 2021, 23. 6. 2021

     středa 14.30 hod. – 28. 4. 2021 (pouze oktáva)

2. Rodičovské schůzky:

   středa 16.00 hod. – 4. 11. 2020,

   mimořádné schůzky dle potřeby

3. Informační dny:

     středa 16.00 - 17.30 hod. - 20. 1. 2021, 14. 4. 2021

4. Organizace školního roku 2020/2021:

     1. 9. 2020 (úterý) – zahájení školního roku

     28. 9. 2020 (pondělí) – státní svátek

     28. 10. 2020 (středa) – státní svátek          

     29. a 30. 10. 2020 (čtvrtek, pátek) – podzimní prázdniny  

     17. 11. 2020 (úterý) – státní svátek

     23. 12. 2020 - 3. 1. 2021 (středa - neděle) – vánoční prázdniny

     4. 1. 2021 (pondělí) – zahájení vyučování

     28. 1. 2021 (čtvrtek) – ukončení 1. pololetí

     29. 1. 2021 (pátek) – pololetní prázdniny

     1. 2. – 7. 2. 2021 (pondělí - neděle) – jarní prázdniny

     1. 4. – 5. 4. 2021 (čtvrtek - pondělí) – velikonoční prázdniny

     1. 5. 2021 (sobota) – státní svátek

     8. 5. 2021 (sobota) – státní svátek

     30. 6. 2021 (středa) – ukončení školního roku

     1. 7. – 31. 8. 2021 (čtvrtek - úterý) – hlavní prázdniny

5. Lyžařský výcvikový kurz:

     s ohledem na vývoj situace s COVID-19 se kurz konat nebude

6. Sportovní kurz:

     s ohledem na vývoj situace s COVID-19 se kurz konat nebude

7. Školní výlety:

     28. 6. – 29. 6. 2021 (pondělí – úterý)

8. Přijímací zkoušky do primy:

     1. kolo – duben 2021

9. Maturitní zkouška:

   květen 2021 – upřesní se průběžně

    

V Jihlavě dne 31. 8. 2020