• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

1.  Harmonogram pedagogických rad:

     středa 14.30 hod. - 6. 11. 2019, 22. 1. 2020, 15. 4. 2020, 19. 6. 2020

     čtvrtek 14.30 hod. – 18. 6. 2020 

     středa 14.30 hod. – 29. 4. 2020 (pouze oktáva)

2. Rodičovské schůzky:

    středa 16.00 hod. – 6. 11. 2019,

    mimořádné schůzky dle potřeby

3.  Informační dny:

     středa 16.00 - 17.30 hod. - 22. 1. 2020, 15. 4. 2020

4.  Organizace školního roku 2019/2020:

     2. 9. 2019 (pondělí) – zahájení školního roku

     28. 9. 2019 (sobota) – státní svátek

     28. 10. 2019 (pondělí) – státní svátek          

     29. a 30. 10. 2019 (úterý, středa)  –  podzimní prázdniny  

     17. 11. 2019 (neděle) – státní svátek

     21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 (sobota - neděle)  –  vánoční prázdniny

     6. 1. 2020 (pondělí) – zahájení vyučování

     30. 1. 2020 (čtvrtek)  –  ukončení 1. pololetí

     31. 1. 2020 (pátek)  –  pololetní prázdniny

     9. 3. – 15. 3. 2020 (pondělí - neděle)  –  jarní prázdniny

     9. 4. – 13. 4. 2020 (čtvrtek - pondělí)  –  velikonoční prázdniny

     1. 5. 2020 (pátek) – státní svátek

     8. 5. 2020 (pátek) – státní svátek

     30. 6. 2020 (úterý)  –  ukončení školního roku

     1. 7. – 31. 8. 2020 (středa - pondělí) – hlavní prázdniny

5.  Lyžařský výcvikový kurz:

     5. 1. – 10. 1. 2020 (neděle – pátek)         

6.  Sportovní kurz:

     21. 6. – 25. 6. 2020 (neděle – čtvrtek)

7.  Školní výlety:

     22. 6. – 25. 6. 2020 (pondělí – čtvrtek)

8.  Přijímací zkoušky do primy:

     1. kolo –  duben 2020

9.  Maturitní zkouška:

     duben 2020 – písemná práce z ČJ

     květen 2020 – didaktické testy + písemné práce společné části maturitní zkoušky

     11. 5. – 15. 5. 2020 (pondělí – pátek) –  přípravný týden na maturitní zkoušku

     18. 5. – 22. 5. 2020 (pondělí – pátek) – ústní maturitní zkouška společné i profilové části 

V Jihlavě dne 30. 8. 2019