Od roku 2010 jsou postupně vybavovány a modernizovány další učebny o dataprojektory a keramické tabule. Všichni učitelé školy disponují školními tablety, které slouží k inovaci ve výuce.

Na těchto investicích se podílejí i sponzoři školy z řad rodičů, jímž i touto cestou srdečně děkujeme.