Byla vybudována nová interaktivní jazyková učebna, která je doplněna projektorem a moderním elektronickým zařízením pro efektivnější výuku cizích jazyků