Od roku 1994 až do roku 2000 probíhala postupně přestavba budovy školy pro potřeby výuky. Od tohoto roku jsou pak investice zřizovatele směrovány na moderní vybavení školy – 2 počítačové učebny, interaktivní přístroj, notebook, keramické tabule, DVD přehrávače, televizory, videa, atd.