Opět změna právního postavení školy – tentokrát z nadačního fondu na obecně prospěšnou společnost, a to opět z důvodu požadavku MŠMT. Tato právní forma trvá dosud.