Změna právního charakteru školy z nadace na nadační fond (opět podle pokynů MŠMT) a zároveň první maturitní zkoušky v historii školy