Změna právního charakteru školy ze spol. s ručením omezeným na nadaci (podle požadavku MŠMT)