Změna ze sedmiletého na osmiletý vzdělávací cyklus vzhledem k prodloužení povinné školní docházky na 9 let