Přesun nižšího stupně školy do vlastní budovy ve Fibichově ulici