Přijetí nové primy a zároveň i kvinty (z 8. roč. ZŠ – vzhledem k tehdejší osmileté povinné školní docházce