Rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol ČR Soukromého sedmiletého gymnázia; zápis školy do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně jako spol. s ručením omezeným; 1. 9. – otevření primy a sekundy v pronajatých prostorách (Integrované střední školy stavební, Žižkova ul., Jihlava)