Maturitní ples

V sobotu 20. 1. 2024 se koná ples třídy Oktávy v DKO Jihlava od 19. 00 hodin. Lístky je možné koupit v předprodeji v budově gymnázia, nebo na místě. Všichni jste srdečně zváni !

Jaderná elektrárna Dukovany a vodní přečerpávací přehrada Dalešice

Ve čtvrtek 14. 12. 2023 navštívili studenti kvarty a sexty JE Dukovany. V informačním centru  se dozvěděli, jak funguje elektrárna. S brýlemi  virtuální reality se prošli po provozu. Na exkurzi ve vodní elektrárně Dalešice  také shlédli film v informačním centru o vodních elektrárnách v ČR a prohlédli si provoz elektrárny. Foto ve fotogalerii.

SCI MUNI Brno, Ústav geologických věd

V pondělí 11. 12. 2023 jela kvarta na Masarykovu univerzitu do Ústavu geologických věd na přednášku o hydrogeologii, poté proběhla exkurze ve sbírkách hornin a nerostů. Foto ve fotogalerii.

Charitativní sbírka Krabice od bot

Třída tercie se zapojila do charitativní sbírky Krabice od bot, díky které dostanou i děti ze sociálně slabých rodin dárek k Vánocům. Ve sběrném místě jsme za naši třídu odevzdali dva dárky. Foto ve fotogalerii.

Vítězství v krajském kole Ekologické olympiády!

Ve dnech 1. 11. – 3. 11. 2023 proběhlo v Ředkovci u Havlíčkova Brodu krajské kolo EO na téma ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINY A KLIMATICKÁ ZMĚNA. Do soutěže nastoupily tříčlenné týmy středoškoláků. Soutěžilo jedenáct týmů z těchto škol: gymnázia AD FONTES, gymnázia z Jihlavy, Moravských Budějovic, Pelhřimova, Havlíčkova Brodu, Chotěboře a Žďáru nad Sázavou, Třebíče a SŠVZZ Třebíč. Družstvo […]

          Týden vědy a techniky 2023 AV ČR

Ve středu 8. 11. 2022 navštívili studenti kvinty a sexty Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – Czech Globe v Brně, kde probíhal Den otevřených dveří. Po exkurzi v Pavilonu experimentálních technik se zúčastnili přednášky na téma: Jak zkoumáme a předpovídáme riziko přírodních požárů. Foto ve fotogalerii.

Den otevřených dveří !

Ve středu 22. 11. 2023 se koná Den otevřených dveří od 10. 00 – 17. 00 hodin. Navštivte nás !

Multioborová soutěž Bohatství Země ve spolupráci s Masarykovou univerzitou

Deset studenů kvinty se zapojilo do soutěže Bohatství Země. Soutěž pořádá SCI a ECON MUNI. Tématem letošního ročníku je těžba živce. Úkolem soutěžních týmů bude navrhnout nejvhodnější způsob těžby živce z pohledu ekonomické výhodnosti se zohledněním sociálních a environmentálních aspektů těžby. Soutěž probíhá od září do března, kdy budou soutěžící prezentovat výsledky svého výzkumu.Vše bylo zahájeno […]

Přespolní běh

Ve čtvrtek 21. 9. 2023 se konalo okresní kolo v přespolním běhu na Skalce v Jihlavě. Družstvo našich starších žákyň z tercie a kvarty ve složení Anežka Obrdlíková, Adéla Klimentová, Johana Honzárková, Ester Šindelářová, Viktorie Klímková a Karolína Rohová obsadilo vynikající 4. místo. Děkujeme za reprezentaci školy. Foto ve fotogalerii.

Terénní cvičení v CHKO Žďárské vrchy

V pondělí 18. 9. 2023 se studenti sekundy a tercie zúčastnili projektu „ Za Naturou na túru“, který realizuje SEV Chaloupky. Výukový program „ Seznamte se: Rašelina“ proběhl na Radostínském a  Dářském rašeliništi s lektorkou ze SEV Chaloupky. Žáci se naučili poznávat typické rostliny rašeliniště, zkoušeli hořlavost rašeliny, měřili pH vody rybníka Velké Dářko a z geologické mapy […]