Multioborová soutěž Bohatství Země ve spolupráci s Masarykovou univerzitou

Deset studenů kvinty se zapojilo do soutěže Bohatství Země. Soutěž pořádá SCI a ECON MUNI. Tématem letošního ročníku je těžba živce. Úkolem soutěžních týmů bude navrhnout nejvhodnější způsob těžby živce z pohledu ekonomické výhodnosti se zohledněním sociálních a environmentálních aspektů těžby. Soutěž probíhá od září do března, kdy budou soutěžící prezentovat výsledky svého výzkumu.Vše bylo zahájeno […]