Badatelský  víkend –  24. 3.  – 26. 3. 2023 v SEV na Chaloupkách

Během posledního březnového víkendu se zúčastnilo 6 studentů z kvarty naší školy badatelsky orientovaného víkendu v Středisku ekologické výuky na Chaloupkách. Studenti od pátku do neděle pracovali v terénu a naučili se používat senzory Vernier. V týmech prováděli vlastní výzkum, který zpracovali a na závěrečné konferenci  prezentovali před všemi účastníky semináře výsledky svého bádání. Foto ve fotogalerii.

Vynikající úspěch našich studentů na soutěži YPEF!

YPEF – Mladí lidé v evropských lesích –  je znalostní soutěž zaměřena na žáky a studenty všech základních a středních škol. Cílem této soutěže je zlepšit povědomí o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce asi z 10 zemí Evropy. Místní kolo této soutěže […]

Ústav experimentální biologie SCI MUNI v Brně

Začátkem se studenti septimy  zúčastnili přednášky a exkurze v  Ústavu experimentální biologie PřF MUNI .Přednášel  proděkan RNDr. Pavel Lízal, Ph.D z oddělení genetiky a molekulární biologie na téma: „Překvapivě nové možnosti identifikace člověka pomocí DNA“.  Potom následovala exkurze v  laboratořích : Laboratoř buněčné diferenciace Laboratoř biologické a molekulární antropologie. Foto ve fotogalerii.