• rotator 3
 • rotator 5
 • rotator 4
 • rotator 2

Další gymnázium se sídlem v Jihlavě

 1. Snížení počtu žáků (max. 25 na nižším stupni gymnázia)
 2. Vyučování cizím jazykům - AJ, NJ, FJ, L
 3. Individuální přístup k žákům - malý počet žáků, snížení anonymity
 4. Poskytování možnosti plavání v bazénu
 5. Dbát na trvalejší znalosti, upevňování učiva - ne kvantita, ale kvalita
 6. Práce na počítačích - 6 let. V průběhu celého dne mají žáci možnost používat internet
 7. Zájmová činnost ve prospěch výuky (besedy, kroužky)
 8. Zavedení čtvrtého semináře v oktávě
 9. Vhodné zařazení blokové výuky - nové metody práce
 10. Výuka jazyků v jazykové laboratoři
 11. Hodnocení prospěchu a chování prostřednictvím internetu (iškola)