• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

23. ročník

Soutěž středoškoláků ve školním roce 2017/2018

Celostátním pořadatelem a koordinátorem soutěže je Český svaz ochránců přírody. Ekologickou olympiádu spoluvyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako soutěž typu B

Téma ročníku:  Dřeviny rostoucí mimo les

Krajské kolo probíhalo ve dnech 8. 11. -  10.11. 2017  v SEV Chaloupky,Kněžice.

Do soutěže, jejíž letošní téma zní: "Stromy rostoucí mimo les" nastoupily tříčlenné týmy středoškoláků, které zastupují své školy. Na Chaloupky se sjelo jedenáct týmů z těchto škol: Katolické gymnázium Třebíč, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Gymnázium AD FONTES Jihlava, Gymnázium Jihlava a gymnázia z Moravských Budějovic, Pelhřimova, Humpolce, Havlíčkova Brodu, Chotěboře, Žďáru nad Sázavou a Světlé nad Sázavou.

Čas od středy do pátečního poledne strávili  studenti  spolu, se svými lektory a rozhodčími. Program byl opravdu nabitý - poznávání pupenů, siluet stromů, dřevokazných hub,  stezka v terénu a malá maturita před komisí. 

Součástí olympiády byl i  bohatý doprovodný program, exkurze do zámeckého parku v Brtnici s odborným výkladem, semináře a řezbářská dílna. Cílem soutěže totiž není jen předvést, co kdo umí, ale především odjet vnitřně bohatší.

Maximální počet bodů, který mohla družstva nasbírat je sto. Prvních dvacet si však již mohla přivést v podobě domácího úkolu. Tím bylo pomocí celoškolní soutěže najít takový strom, který by mohl aspirovat na zpamátnění a zaněst ho do mapové aplikace.

Ve školním hlasování zvítězil jasan ztepilý s 28 hlasy vyfocený u Kamenice u Humpolce.

www.mapotic.com/vyznamne-stromy

Družstvo naší školy  obsadilo v konkurenci 11 gymnázií a střední školy vetrinární vynikající  3. místo a stali se i úspěšnými řešiteli ekologické olympiády.

Výsledková listina zde