• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

V úterý 20. 9. 2017 se studenti sekundy zúčastnili  projektu „ Za Naturou na túru“, který realizuje SEV Chaloupky.

Výukový program „ Seznamte se: Rašelina“ proběhl  na Dářském a Radostínském rašeliništi.

Žáci se naučili poznávat  typické rostliny rašeliniště (rašeliník, klikva, vlochyně, suchopýr, rosnatka, borovice blatka), zkoušeli hořlavost rašeliny, měřili pH vody rybníka Velké Dářko a z geologické mapy zjišťovali horninové podloží zdejší krajiny. Na  historických fotografiích viděli,  jak se dříve těžila rašelina.

Program se i přes chladné  počasí vydařil.