• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

V březnu se studenti tercie  zúčastnili projektu První pomoc do škol organizovanou Krajem Vysočina. Odborné vedení kurzu zajišťovali pracovníci Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Žáci měli možnost se seznámit se zásadami komunikace s dispečerem zdravotnického operačního střediska. Také se dozvěděli mnoho informací o resuscitaci a vyzkoušeli si ji v praxi. Pokud by se dostali k nějaké mimořádné situaci, měli by si vědět rady a svojí pomocí mohou třeba zachránit lidský život.