• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

Pro exkurzi s tématem Keltové byla vybrána malá vesnička  Dobšice blízko Nymburka. Tam se nachází malé muzeum Keltů, protože v katastru obce byly v minulém století objejveny kostrové hroby. Následný výzkum, který trval zhruba třicet let, prokázal přítomnost keltského etnika v mladším pravěku, konkrétně v době železné. Expozice je poměrně malá, ale výborně sestavená pro studenty nižšího stupně gymnázia. Její součástí je kostrový hrob významného keltského muže, pravděpodobně náčelníka, s bohatou pohřební výbavou. Dále předměty denní potřeby obyvatel keltské vesnice, např. zemědělské nástroje, kamenný rotační mlýn na obilí, bronzové šperky, železné zbraně, oblečení atd. Součástí této části výstavy je také krátký naučný film, týkající se života keltské vesnice. Ve druhé části expozice, která se nachází za obecním úřadem obce, je postavené malé keltské oppidum (hradiště), kde lze shlédnout opevnění, řemeslnou dílnu, pec a venkovskou polozemnici (venkovský dům částečně zahloubený do země).

  Tuto expozici jsme se rozhodli navštívit se třídou primou a sekundou našeho gymnázia, protože se toto téma vztahuje k našemu probíranému tématu v hodinách dějepisu. Během prohlídky studenti měli vyplnit pracovní list, který se týkal první části expozice a odevzdat ho k ohodnocení. Po absolvování obou okruhů jsme se ještě krátce prošli po okolí a podél řeky Cidliny a autobusem se vrátili zpět. Celá exkurze trvala zhruba šest hodin, vrátili jsme v pořádku kolem druhé hodiny odpoledne.

Jaroslava Pechová

Více zde

Pracovní list zde