ESF Header

Název projektu: Moderní trendy a aplikace e-learningu do výuky anglického jazyka

Modern trends and e-learning in teaching English

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.01/02.0035

Od začátku listopadu 2009 probíhá na Soukromém gymnáziu AD FONTES, o.p.s. projekt zaměřený na zkvalitnění výuky anglického jazyka prostřednictvím moderních výukových metod, které spočívají zejména ve využití e-learningu.

Učitelé i žáci budou využívat interaktivní učebnice ve výuce. Sami učitelé budou vytvářet svým žákům studijní materiály pomocí Edu Base WEB. Ke zkvalitnění výuky přispěje i navázání spolupráce se zahraničními školami, jedním z cílů je i poznávací zájezd do těchto škol, kde sami studenti zahrají divadelní představení v anglickém jazyce. Anglický jazyk uslyší naši studenti i od rodilého mluvčího. Sami učitelé sdělí své zkušenosti svým kolegům z regionu na seminářích.

Znalost cizích jazyků je bezpochyby nezbytná, při studiu na vysoké škole a v budoucí kariéře zcela klíčová. Projekt přináší nové názorné metody do klasické výuky prostřednictvím zahraniční spolupráce a nácviku divadelního představení pro studenty gymnázia.

Klíčové aktivity projektu

  1. Vybavení jazykové učebny, funkční elektronický systém EduBase WEB, zakoupení interaktivních učebnic.
  2. Pedagogové Aj budou proškoleni s využitím zařízení v jazykové učebně.
  3. Pedagogové Aj vytvářejí výukové materiály pro anglický jazyk studentům přímo na míru.
  4. Výuka Aj bude probíhat v jazykové učebně pomocí mateiálů vytvořených pedagogy a s využitím interaktivních učebnic.
  5. Prostřednictvím elektronické pošty budou oslovení školy v severských zemích a v Holandsku bude navázána spolupráce, založená na výměně zkušeností s výukou Aj prostřednictví interaktivních učebnic, e-learningu a multimédií.
  6. Na naší škole budou hostovat zahraniční pedagogové.
  7. O svoje zkušenosti se naši učitelé podělí s ostaními pedagogy regionu na pracovních seminářích.
  8. Do výuky angličtiny byl zapojen nepovinný předmět Dramatická výchova, jehož náplní bude nejen zdokonalení projevu anglického jazyka, ale i adaptace dramatu W.Shakkespeara. Představení se bude hrát nejen pro střední školy našeho regionu, ale i pro partnerské školy.

Our project includes these activities:

- work with interactive (iTools) books and EDU BASE WEB system

- the creation of methodical materials

- learning English with iTools, e-learning

- cooperation with partner schools abroad

- learning English with a foreign English language assistent

- work shops of teaching English for teachers in -VYSOČINA- region

- drama education in English language - Shakespeare - A Midsummer Night´s Dream

A private grammar school (gymnazium AD FONTES) is an eight year general branch of study. It prepares its students for successful passing of maturita exam, and further studies at higher education school as well as in application in practical life. It leads its students to understand that the whole life education in nesessity.

The profile of a graduate

The programme of the school is set to offer the students a good level of academical education, the development of their talents, knowledge, skills, and as well as contribution to refined attitudes which are important in their personal progress.

The program is not one-sided. It is open and reflects the changes of the field of science and technology. It accepts moral, aesthetic and social impulses. It supports the creation of healthy life style. And so the graduate should have an open personality with awareness of the value system, the sense of belonging with society, and environment in which they live.

 

What differs us

- modern forms of language teaching

- different system of assessment (mark points)

- modern computer classrooms

- internet access assessment

- a quiet school without bells

- an awareness of responsibility for our planet