• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

      

Suplování – pondělí 24. 9. 2018
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIMA

                   

SEKUNDA

    DT      p.Kletečková přesun z 7.h         odpadá    

TERCIE

                   

KVARTA

                   

KVINTA

    ZSV     p.Pechová přesun z 5.h     Volno na oběd        

SEXTA

          Nj       p.Kosičková spojeno        

SEPTIMA

  odpadá   Čj       p.Papoušková přesun z 1.h            

OKTÁVA

        Nj       p.Pechová spojeno          

Nepřítomní vyučující: p. Milichovská – osobní důvody

                                     p.Marková – lékař (2. – 3. vyuč. hod)        

                 

                                             

  Suplování - čtvrtek 27. 9. 2018
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIMA

                   

SEKUNDA

      Z             p.Kovaříková přesun z 6.h   Aj      p.Milichovská spojeno odpadá      

TERCIE

        Vv       p.Kosičková přesun z 5.h D      p.Pechová přesun z 6.h Z             p.Malenová přesun z 6.h odpadá    

KVARTA

      Aj       p.Petráček   (za sextu)            

KVINTA

      Anglické divadlo          

SEXTA

    Aj       p.Matýšková spojeno Anglické divadlo          

SEPTIMA

      Anglické divadlo          

OKTÁVA

  Aj       p.Matýšková spojeno   Anglické divadlo   Aj-S       p.Matýšková spojeno      

Nepřítomní vyučující:  p. Průchová, p. Březina – lékař

  Anglické divadlo – doprovod: p.Marková, p.Matýšková, p.Milichovská, p.Prošek

 

      

Suplování – 
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIMA

                   

SEKUNDA

     

 

           

TERCIE

                   

KVARTA

                   

KVINTA

                   

SEXTA

   

 

             

SEPTIMA

                   

OKTÁVA

                   

 

                       

Suplování –
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIMA

                   

SEKUNDA

                   

TERCIE

                   

KVARTA

                   

KVINTA

   

 

             

SEXTA

                   

SEPTIMA

                   

OKTÁVA

                   

 

Suplování – 
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIMA

       

 

         

SEKUNDA

                   

TERCIE

                   

KVARTA

                   

KVINTA

                   

SEXTA

                   

SEPTIMA

                   

OKTÁVA

                   

 

                                     

         

                                    

Suplování 
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIMA

 

   

 

             

SEKUNDA

 

                   

TERCIE

 

                   

KVARTA

 

 

 

 

 

           

KVINTA

 

                   

SEXTA

 

     

 

           

SEPTIMA

 

                   

OKTÁVA