• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

   

Suplování – úterý 20. 11. 2018
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIMA

                   

SEKUNDA

  Aj   p.Milichovská spojeno                

TERCIE

        Nj   p.Milichovská spojeno          

KVARTA

                   

KVINTA

    Aj   p.Matýšková spojeno              

SEXTA

      Aj   p.Matýšková spojeno            

SEPTIMA

    Nj   p.Pechová spojeno   Aj   p.Matýšková spojeno          

OKTÁVA

                   

Nepřítomní vyučující: p. Kosičková – lékař (jen 2. - 4.h.)

                                   p. Průchová – školení

 

Suplování – středa 21. 11. 2018
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIMA

                   

SEKUNDA

                   

TERCIE

                   

KVARTA

  odpadá Ov   p.Korešová přesun z 1.h M   p.Kovaříková            

KVINTA

                   

SEXTA

                   

SEPTIMA

                   

OKTÁVA

  odpadá                

Nepřítomní vyučující: p. Kletečková – školení

    

 

 

Suplování – 
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIMA

                   

SEKUNDA

     

 

           

TERCIE

                   

KVARTA

                   

KVINTA

                   

SEXTA

   

 

             

SEPTIMA

                   

OKTÁVA