• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

                 

Suplování – pondělí 27. 5. 2019
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIMA

                   

SEKUNDA

               

TERCIE

                   

KVARTA

                odpadá odpadá

KVINTA

                odpadá odpadá

SEXTA

            odpadá odpadá    

SEPTIMA

                   

OKTÁVA

                   

Nepřítomní vyučující: p.Pravlovská – osobní důvody (od 6.h )

            

Suplování – úterý 28. 5. 2019
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIMA

                   

SEKUNDA

                   

TERCIE

          První pomoc do škol    

KVARTA

                   

KVINTA

                   

SEXTA

                   

SEPTIMA

                   

OKTÁVA

                   

Nepřítomní vyučující