• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

 

      

Suplování – pondělí 18. 6. 2018
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIMA

 

Bi

p.Pravlovská

(za sept.)

Bi

p.Kovaříková

(za okt.)

             

SEKUNDA

     

VZ

p.Prošek

(za sept.)

  odpadá odpadá      

TERCIE

                   

KVARTA

                   

KVINTA

                   

SEXTA

   

Fj

p.Pechová

spoj.

 

Č

p.Milichovská

přesun z 6.h

  odpadá      

SEPTIMA

  LVK ---------------- ---------------- ---------------- ----------------        

OKTÁVA

                   

Nepřítomní vyučující: p. Marková, p.Bednářová - LVK

                       

Suplování – úterý 19. 6. 2018
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIMA

                   

SEKUNDA

          odpadá        

TERCIE

                   

KVARTA

                   

KVINTA

   

F

p.Petráček

přesun z 6.h

      odpadá

MFS/SČJ

Přesun z 9.h

  odpadá

SEXTA

                   

SEPTIMA

  LVK ---------------- ---------------- ---------------- ----------------        

OKTÁVA

                   

Nepřítomní vyučující: p. Marková, p.Bednářová – LVK

Suplování – středa 20. 6. 2018
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIMA

       

Tv

p.Prošek

(za okt.)

Ov

p.Pechová

přesun z 6.h

odpadá      

SEKUNDA

                   

TERCIE

                   

KVARTA

                   

KVINTA

            odpadá odpadá    

SEXTA

                   

SEPTIMA

  LVK ---------------- ---------------- ---------------- ----------------        

OKTÁVA

                   

Nepřítomní vyučující: p. Marková, p.Bednářová – LVK

                                     

         

                                    

Suplování 
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIMA

 

   

 

             

SEKUNDA

 

                   

TERCIE

 

                   

KVARTA

 

 

 

 

 

           

KVINTA

 

                   

SEXTA

 

     

 

           

SEPTIMA

 

                   

OKTÁVA