• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

                                          

Suplování – úterý 18. 6. 2019
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIMA

  M     p.Pechová (za septimu)   M           p.Milichovská (za septimu)            

SEKUNDA

            ČSP       p.Marková přesun na středu 19. 6.      

TERCIE

  odpadá ČJ     p.Milichovská přesun z 5.h D       p.Pechová přesun z 1.h   Volno na oběd        

KVARTA

  odpadá Vv      p.Kosičková přesun z 7.h         odpadá    

KVINTA

                   

SEXTA

  ZSV   p.Prošek     přesun z 7.h     M     p.Pravlovská přesun z 1.h     odpadá    

SEPTIMA

  Celotýdenní sportovní kurz            

OKTÁVA

                   

Nepřítomní vyučující: p. Kovaříková, p. Korešová – dozor u třídy septima

                                   p. Marková – lékař (1.- 3. hod.)

                                   p. Vaňoušková – OČR

 

Suplování – středa 19. 6. 2019
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIMA

  M     p.Kletečková   Vv         p.Kosičková přesun z 6.h     odpadá      

SEKUNDA

  Exkurze do Zoologické zahrady          

TERCIE

    M     p.Matýšková M     p.Milichovská (třídnické práce)     odpadá      

KVARTA

  D       p.Pechová přesun z 6.h         Z     p.Malenová přesun z 7.h odpadá    

KVINTA

  Ch     p.Pravlovská přesun z 2.h D         p.Prošek   přesun z 6.h       odpadá      

SEXTA

  odpadá     M     p.Pravlovská přesun z 1.h          

SEPTIMA

  Celotýdenní sportovní kurz            

OKTÁVA

                   

Nepřítomní vyučující: p. Kovaříková, p. Korešová – dozor u třídy septima

p. Marková – dozor na exkurzi          

                                   p. Průchová – lékař (1.-3. hod.)

                                   p. Vaňoušková – OČR

   Suplování - čtvrtek 20. 6. 2019
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIMA

    M     p.Průchová (třídnické práce) M     p.Prošek            

SEKUNDA

        Ch   p.Kosičková třídnické práce          

TERCIE

  odpadá                

KVARTA

                   

KVINTA

                   

SEXTA

    Aj     p.Matýšková spojeno              

SEPTIMA

  Celotýdenní sportovní kurz            

OKTÁVA

                   

Nepřítomní vyučující: p. Kovaříková, p. Korešová – dozor u třídy septima     

                                   p. Vaňoušková – OČR