• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

 

Suplování – úterý 19. 3. 2019
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIMA

                   

SEKUNDA

                   

TERCIE

                 

KVARTA

              odpadá    

KVINTA

  odpadá     Nj       p.Milichovská spojeno   Nj       p.Milichovská spojeno      

SEXTA

                   

SEPTIMA

    Nj     p.Pechová spojeno              

OKTÁVA

                   

Nepřítomní vyučující: p. Kosičková - nemoc

Suplování – středa 20. 3. 2019
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIMA

          odpadá odpadá      

SEKUNDA

            Aj       p.Milichovská spojeno odpadá    

TERCIE

        Nj       p.Milichovská spojeno          

KVARTA

        Anglické divadlo        

KVINTA

                   

SEXTA

    Nj       p.Milichovská spojeno  

Anglické

 

od 11.15 hod.

divadlo        

SEPTIMA

  Nj   p.Kosičkové odpadá                

OKTÁVA

                   

Nepřítomní vyučující: p. Kosičková – nemoc

                                   p.Průchová, p.Matýšková – anglické divadlo (od 11.15 hod. do 13.00)

 

   Suplování - čtvrtek 21. 3. 2019
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIMA

                   

SEKUNDA

                   

TERCIE

      Nj   p.Milichovská spojeno   D     p.Pechová přesun z 6.h Z       p.Malenová přesun z 7.h odpadá    

KVARTA

    Nj   p.Pechová spojeno              

KVINTA

  Nj p.Kosičkové odpadá                

SEXTA

            Nj   p.Milichovská spojeno      

SEPTIMA

                   

OKTÁVA

                   

Nepřítomní vyučující: p. Kosičková – nemoc

Suplování – pátek 22. 3. 2019
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIMA

                   

SEKUNDA

                   

TERCIE

    Nj   p.Milichovská spojeno              

KVARTA

  Tv     p.Korešová spojeno Tv     p.Korešová spojeno              

KVINTA

                   

SEXTA

            odpadá      

SEPTIMA

                   

OKTÁVA

                   

Nepřítomní vyučující: : p. Marková – školní akce

                                      p. Kosičková – nemoc