• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

 

Suplování – středa 25. 4. 2018
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIMA

                   

SEKUNDA

            Aj   p.Milichovské odpadá Aj   p.Milichovské odpadá    

TERCIE

                   

KVARTA

          Nj   p.Kosičková spojeno        

KVINTA

  Nj   p.Milichovské odpadá                

SEXTA

      Hv     p.Papoušková přesun z 6.h     odpadá      

SEPTIMA

                   

OKTÁVA

                   

Nepřítomní vyučující: p.Milichovská – školení  

                                  

                                           

Suplování - čtvrtek 26. 4. 2018
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIMA

  Exkurze do střediska Chaloupky          

SEKUNDA

            odpadá odpadá    

TERCIE

  Bi           p.Pavlasová (za primu) Z     p.Malenová přesun z 6.h     odpadá odpadá   odpadá odpadá

KVARTA

  Nj   p.Milichovská spojeno         Inf     odpadá odpadá    

KVINTA

      Nj   p.Milichovská spojeno Z     Kovaříková přesun z 6.h   odpadá      

SEXTA

        Nj, Fj   p.Pechová spojeno Volno na oběd La     odpadá La     odpadá    

SEPTIMA

            odpadá   La     odpadá La     odpadá

OKTÁVA

          odpadá        

Nepřítomní vyučující: p. Marková, Kosičková– školní akce

                                      p. Pivoňková – školení

                                      p.Kletečková, Bednářová – osobní důvody

                                                         

                                      

Suplování 
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRIMA

 

   

 

             

SEKUNDA

 

                   

TERCIE

 

                   

KVARTA

 

 

 

 

 

           

KVINTA

 

                   

SEXTA

 

     

 

           

SEPTIMA

 

                   

OKTÁVA