• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

1.  Harmonogram pedagogických rad:

     středa 14.30 hod. - 29. 11. 2017, 24. 1. 2018, 18. 4. 2018, 20. 6. 2018  

     středa 14.30 hod. – 25. 4. 2018 (pouze oktáva)

2. Rodičovské schůzky:

    středa 16.00 hod. - 24. 1. 2018

    mimořádné schůzky dle potřeby

3.  Informační dny:

     středa 16.00 - 17.30 hod. - 29. 11. 2017, 18. 4. 2018

4.  Organizace školního roku 2017/2018:

     4. 9. 2017 (pondělí) – zahájení školního roku

     28. 9. 2017 (čtvrtek) – státní svátek

     26. a 27. 10. 20176 (čtvrtek, pátek)  –  podzimní prázdniny  

     28. 10. 2017 (sobota) – státní svátek          

     17. 11. 2017 (pátek) – státní svátek

     23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 (sobota - úterý)  –  vánoční prázdniny

     3. 1. 2018 (středa) – zahájení vyučování

     31. 1. 2018 (středa)  –  ukončení 1. pololetí

     2. 2. 2018 (pátek)  –  pololetní prázdniny

     26. 2. – 4. 3. 2018 (pondělí - neděle)  –  jarní prázdniny

     29. 3. – 2. 4. 2018 (čtvrtek - pondělí)  –  velikonoční prázdniny

     1. 5. 2018 (úterý) – státní svátek

     8. 5. 2018 (úterý) – státní svátek

     29. 6. 2018 (pátek)  –  ukončení školního roku

     30. 6. – 2. 9. 2018 (sobota - neděle) – hlavní prázdniny

5.  Lyžařský výcvikový kurz:

     7. 1. – 12. 1. 2018 (neděle – pátek)         

6.  Branný kurz:

     18. 6. – 22. 6. 2018 (pondělí – pátek)

7.  Školní výlety:

     25. 6. – 27. 6. 2018 (pondělí – středa)

8.  Přijímací zkoušky do primy:

     1. kolo – 13. a 17. dubna 2018 (pátek, úterý)

9.  Maturitní zkouška:

     11. 4. 2018 – písemná práce z ČJ

     2. 5. – 9. 5.  2018 – didaktické testy + písemné práce společné části maturitní zkoušky

     14. 5. – 18. 5. 2018 (pondělí – pátek) –  přípravný týden na maturitní zkoušku

     21. 5. – 25. 5. 2018 (pondělí – pátek) – ústní maturitní zkouška společné i profilové části 

     ………... 2018 - tisk maturitního vysvědčení    

     ………... 2018 - vydání maturitního vysvědčení      

     ………... 2018 - slavnostní předávání maturitního vysvědčení – Magistrát města Jihlavy

V Jihlavě dne 31. 8. 2017