• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

1.  Harmonogram pedagogických rad:

     středa 14.30 hod. - 7. 11. 2018, 24. 1. 2019 (čtvrtek), 10. 4. 2019, 19. 6. 2019  

     středa 14.30 hod. – 24. 4. 2019 (pouze oktáva)

2. Rodičovské schůzky:

    čtvrtek 16.00 hod. - 24. 1. 2019

    mimořádné schůzky dle potřeby

3.  Informační dny:

     středa 16.00 - 17.30 hod. - 7. 11. 2018, 10. 4. 2019

4.  Organizace školního roku 2018/2019:

     3. 9. 2018 (pondělí) – zahájení školního roku

     28. 9. 2018 (pátek) – státní svátek

     28. 10. 2018 (neděle) – státní svátek          

     29. a 30. 10. 2018 (pondělí, úterý)  –  podzimní prázdniny  

     17. 11. 2018 (sobota) – státní svátek

     22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 (sobota - středa)  –  vánoční prázdniny

     3. 1. 2019 (čtvrtek) – zahájení vyučování

     31. 1. 2019 (čtvrtek)  –  ukončení 1. pololetí

     1. 2. 2019 (pátek)  –  pololetní prázdniny

     4. 3. – 10. 3. 2019 (pondělí - neděle)  –  jarní prázdniny

     18. 4. – 22. 4. 2019 (čtvrtek - pondělí)  –  velikonoční prázdniny

     1. 5. 2019 (středa) – státní svátek

     8. 5. 2019 (středa) – státní svátek

     28. 6. 2019 (pátek)  –  ukončení školního roku

     29. 6. – 1. 9. 2019 (sobota - neděle) – hlavní prázdniny

5.  Lyžařský výcvikový kurz:

     6. 1. – 11. 1. 2019 (neděle – pátek)         

6.  Branný kurz:

     17. 6. – 21. 6. 2019 (pondělí – pátek)

7.  Školní výlety:

     24. 6. – 26. 6. 2019 (pondělí – středa)

8.  Přijímací zkoušky do primy:

     1. kolo –  duben 2019

9.  Maturitní zkouška:

     duben 2019 – písemná práce z ČJ

     květen 2019 – didaktické testy + písemné práce společné části maturitní zkoušky

     13. 5. – 17. 5. 2019 (pondělí – pátek) –  přípravný týden na maturitní zkoušku

     20. 5. – 24. 5. 2019 (pondělí – pátek) – ústní maturitní zkouška společné i profilové části 

     ………... 2019 - tisk maturitního vysvědčení    

     ………... 2019 - slavnostní předávání maturitního vysvědčení – Magistrát města Jihlavy

V Jihlavě dne 31. 8. 2018