• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

Terénní cvičení na Dářském rašeliništi

V pondělí 16. 9. 2019 se studenti sekundy zúčastnili projektu „ Za Naturou na túru“, který realizuje SEV Chaloupky.

Výukový program „ Seznamte se: Rašelina“ proběhl s lektorkou na Dářském  rašeliništi. 

Foto ve fotogalerii.

Exkurze v knihovně

Ve středu 11. 9. 2019 navštívili studenti kvarty Městskou knihovnu v Jihlavě. Seznámili se s jednotlivými odděleními, půjčili si knihy a vypracovali samostatné projekty zaměřené na vyhledávání odborných publikací zaměřených na různé vědní obory. Exkurze studenty zaujala a inspirovala k dalšímu studiu.